تولیدی پویا گرما تولیدی پویا گرما

محصولات گرمایشی

کوره هوای گرم گازی مدل 35 P

کوره هوای گرم گازی مدل 35 P

مشخصات: ظرفیت حرارتی واقعی 250000 هزار کیلوکا...

مشاهده محصول
کوره هوای گرم مدل G4d

کوره هوای گرم مدل G4d

مشخصات:   ظرفیت حرارتی واقعی 220000 هزار کیل...

مشاهده محصول